Транспорт на извънгабаритни и тежки товари

Ремарке Дължина метри Ширина метри Разширение метри Височина метри Тегло тон Сцена метри Равна част метри Удължение равна част метри Брой оси Товаро- носимост тон
Bertoja 14,37 2,75 3,6 0,9 20,5 3 10,6 18,6 6 80
TSR 13,3 2,55 3,05 0,9 14 4,1 8,9 15,2 5 65
Bertoja 13,6 2,55 3 0,8 7,88 3 10 - 3 28
Hangler 13,7 2,5 - 1,45 8,2 - 13,7 20,5 3 23
Desot 12,5 2,55 3,6 0,9 12 3,05 9,2 - 4 60
Goldhofer lowbed 17,8 2,55 3,05 0,45 20,7 2,8 8 12 4 43
Notebum 12,6 2,5 - 1,3 10,5 - 12,6 26,5 3 38
Notebum 13 2,5 - 1,7 10,12 - 13 20 2 25
Modul Goldhofer 24 3 - 1 40 - 9,00 + 9,00 - 12 360
Goldhofer modul 27,5 3 3,5 /ниска част/ 0,5 36 - 6,00 + 8,00 + 6,00 - 8 160
Goldhofer Kesselbrucke 39 3 4,7 0,5 23 - 8 27,5 4 40
  Влекачи Дължина метри Ширина метри Височина метри Тегло тон Теглителна сила / тон
2 оси Влекач 4х2 6 2,5 4 7,64 50
3 оси Влекач 6х4 7 2,5 4 9 60
3 оси Влекач 6х4 7 2,5 4 9,43 80
4 оси Влекач 8х4 7 2,5 3,6 12,4 250
4 оси Влекач 8х4 8 2,5 4 13,5 265